Velkommen til 
         Grundejerforeningen Strandvang

Referater fra generalforsamlingen:

Klik her for at hente referat 2016

Klik her for at hente referat 2017

Klik her for at hente referat 2018

Referater fra bestyrelsesmøder:

2016

Klik her for at hente 7. oktober

Klik her for at hente 9. august

Klik her for at hente 16. april

2017

Klik her for at hente 22. juni

Klik her for at hente 16. februar

2018

Klik her for at hente 23. januar

Klik her for at hente 5. maj

Klik her for at hente 10. oktober 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk